Poprzednie edycje kongresu

Relacja z XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance

Aby uzyskać dostęp do prezentacji z XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance podaj swój adres e-mail:

Adres email*:
Hasło*:

Program

XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance
WYZWANIE I

SKUTECZNE CZYSZCZENIE - Wszystko, co musisz o nim wiedzieć, żeby realnie ograniczyć zużycie maszyn

Tylko 10 do 12% awarii spowodowane jest normalnym zużyciem elementów maszyn i sterowania - większość wynika z wymuszonego, przyśpieszonego zużycia co stawia pod znakiem zapytania sens prewencyjnego utrzymania ruchu bez uprzedniej eliminacji szkodliwych czynników zewnętrznych.
 • Czym jest profesjonalne czyszczenie maszyn w metodologii TPM i jakie korzyści daje firmie jego wdrożenie?
 • Fakty i mity na temat 5S – jak z sukcesem zaimplementować filozofię 5S w czyszczeniu TPM-owym i zbudować dzięki niej realną przewagę biznesową?
 • Przestań zacierać „ślady – jak sprawnie śledzić ukryte wady dzięki skutecznym szkoleniom operatorów z podstaw budowy i funkcjonowania maszyn
 • Co musisz wiedzieć o czyszczeniu, żeby poprawnie diagnozować 6 głównych typów defektów maszyn i poprawnie rozpoznawać uszkodzenia?
 • Jak skutecznie wdrożyć standardy czyszczenia w metodologii, aby uzyskać trwałe efekty? Jak szkolić i przekonać do nich operatorów oraz techników, aby utrzymać na odpowiednim poziomie ich motywację do zachowania standardów.
 • STOP & THINK - co zrobić, aby czas przeznaczony na przerwę produkcyjną w celu czyszczenia był opłacalną inwestycją? Czy nadal monitorować defekty, które zostały już usunięte?
 • Jak skutecznie włączyć kierownictwo, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom usuniętych defektów?
 • Jak zaplanować budżet czyszczenia maszyn?
WYZWANIE II

ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH – Dlaczego jest tak ważna i dlaczego jest tak trudna?

Skoro główne przyczyny awarii można sprowadzić do kilku podstawowych źródeł, znalezienie przyczyny źródłowej awarii powinno być banalnie proste. Niestety wcale tak nie jest. Około 10% analiz 5W lub Ishikawa prezentuje błędne wnioski o przyczynie awarii na początku wdrożenia systemu RCA w dziale UR. Konsekwencje są łatwe do przewidzenia…
 • Dlaczego RCA jest ważne i kiedy stosowanie analizy systemowo przynosi konkretne efekty?
 • Jakie narzędzia RCA stosować do rozwiązywania różnych rodzajów problemów
 • Jak kaskadować RCA na poziomy zaangażowania?
 • Główne bariery, które uniemożliwiają skuteczną analizę RCA
 • W jakich etapach wdrażać kultury analizowania problemów, aby osiągać wymierne efekty.
WYZWANIE III

OPTYMALNE ZARZĄDZANIE DANYMI - jakie dane zbierać i analizować, aby w pełni wykorzystać potencjał monitoringu UR?

Nie wygrywa najsilniejszy gatunek, ale ten, który ma największą umiejętność adaptacji. CI jako konkretna perspektywa osiągnięcia przewagi biznesowej – także w UR.
 • W jaki sposób stale rozwijać UR i dostosowywać KPI’s do ciągłych zmian w dziale UR?
 • Jaką dyscyplinę analityczną kultury CI w UR zbudować, aby w optymalny sposób wyrażać KPI w UR?
 • „Lejkowanie” danych - jak stworzyć wyłonić z danych obraz, pozwalający w pełni zrozumieć sytuację, zaatakować źródło problemów i dokonać skokowej poprawy efektywności.
 • Jak wdrożyć, utrzymać i osiągnąć poprawę efektów poprzez zastosowanie podejścia CI w dziale UR: top down czy bottom up
 • Na jakiej strategii oprzeć system zbierania danych?
 • Kiedy i w jakich warunkach zbierać dane - dlaczego dane MTBF w pierwszej fazie TPM nie są wiarygodne?
 • Jak i kiedy korzystać z analizy Pareto oraz jak dokonać stratyfikacji danych? Co ukazują różne przebiegi Pareto?
 • Co nam mówią reklamacje – czyli jak odpowiednio wykorzystać badania wewnętrznej kontroli jakości?
 • Odpowiedni system przekazywania informacji oraz tablica PDCA - jak właściwie wykorzystać dane UR do budowy średnioterminowej strategii?
WYZWANIE IV

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW UR – jakich błędów nie popełniać i jaką metodologię wybrać, aby skutecznie motywować

Kosztowne programy predykcyjne i HR-owe, mające wprowadzić kulturę zarządzania na wyższy poziom nie są wcale przepustką do sukcesu. Po krótkim czasie pracownicy wracają do starych nawyków. Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak odnaleźć się w ciągle pojawiających się, nowych trendach z zakresu budowania ścieżki rozwoju pracowników UR. Jak zbudować najbardziej optymalną drogę rozwoju dla swoich pracowników?
 • Systemu sugestii pracowniczych czy program Six Sigma i narzucenie ambitnych celów – co jest bardziej skuteczne i bardziej się opłaca?
 • Rozwój CI = rozwój pracownika. Co oznaczają etapy: loss inteligence, loss eradication, loss prevention, PDCA i SDCA, i co musisz o nich wiedzieć?
 • Jak przygotować i realizować skuteczny proces szkolenia pracowników? Jak odpowiednio zdefiniować role uczestników procesu i jaki zakres szkoleń wybrać, aby okazał się dobra inwestycją?
 • Tajniki budowy kultury organizacyjnej, która pozwoli przeprowadzić zmiany w przedsiębiorstwie w sposób systemowy? Kolejność wprowadzanych zmian kluczem do sukcesu.
 • Struktury TPM jako rodzaje struktur „Teamworkowych” – kiedy i w jaki sposób je zastosować?
 • Ewolucja czy rewolucja - co daje trwalsze efekty i jak przeprowadzić zmiany w obu przypadkach?
 • Porozmawiajmy o pieniądzach – dlaczego wynagrodzenie nie jest już jedynym skutecznym motywatorem dla nowych pokoleń pracowników
 • Wysoka niezawodność pracy urządzeń (TPM) i eliminacja awarii drogą do wysokiego poziomu motywacji pracowników.
 • Jak wdrożyć kulturę pracy zespołowej (teamwork) opartą na efektywnej strukturze autonomicznych zespołów?
WYZWANIE V

WSPÓŁPRACA UR Z PRODUKCJĄ – gdzie jest pies pogrzebany i jakie kroki należy podjąć, żeby zatopić wojenny topór?

Nieoficjalnie mówi się, że od pozycji szefa utrzymania ruchu w firmie zależy relacja UR z produkcją. Jak wypracować sobie taką pozycję w firmie, aby harmonijnie współpracować z produkcją?
 • Jakie korzyści płyną z harmonijnej współpracy produkcji i UR?
 • Jak zbadać analizę efektywności działów?
 • Rola managerów operacyjnych w budowaniu relacji między UR i produkcją – jak wypracować pozycję, która ograniczy źródła konfliktów
 • Jak odpowiednio zaplanować procesy w działach utrzymania ruchu i produkcji, aby właściwe zmapować i zoptymalizować procesy w zarządzaniu produkcją i UR
 • Nowoczesne metody zarządzania sposobem na skuteczną komunikację między UR a produkcją? Lean Management - dążenie do doskonałości w zarządzaniu

Relacja

z XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance